Posted on

Das geräusch des museums: leere mauern; neue klänge [rückblick]

Einen Monat lang verschanzte sich die niederländische Musiktheatergruppe BOT im leeren Museum Arnhem, um es auf die Probe zu stellen, durchzuschütteln, um der Stille zu lauschen und sie zu durchbrechen, um dann nach vier Wochen ‘Das Geräusch des Museums’ präsentieren zu können.

BOT hat in den vergangenen Jahren bereits 13 Produktionen der Serie ‘Das Geräusch von…’ gemacht, immer in Gebäuden, die danach entweder verschwanden oder eine neue Funktion bekamen. Unter der Regie von Marcel Sijm machte BOT diesmal eine Produktion in einem Gebäude, das bleibt und seine Funktion bald in vollem Umfang wieder aufnimmt. Im Vakuum zwischen dem alten und dem neuen Museum, besinnt sich BOT auf die Frage, was das Museum eigentlich selbst darüber denkt.

Geräusch des Museums

Posted on

Break the Silence Disco op u.a. bei Pinkpop & Down The Rabbit Hole

Das Rote Kreuz zieht diesen Sommer mit seiner Break the Silence Disco über diverse Festivals. Doch das ist keine Silent Disco, wie man sie kennt. Man wird nämlich mitgenommen in die Leben von Jugendlichen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Sie teilen ihre Lebensgeschichte und ihre Lieblingsmusik mit den Festivalbesuchern. Die Jugendlichen erzählen, warum sie in die Niederlande geflüchtet sind und wie ihr Leben dort im Moment aussieht. Auch wenn die Zukunft ungewiss ist, kommen auch ihre Träume und Ambitionen ins Bild. Das Rote Kreuz will damit zeigen, dass Freiheit nicht für jeden selbstverständlich ist. Tagsüber hört man diese besonderen Geschichten. Abends wird der Stand dann zu einer normalen Silent Disco umfunktioniert.

Sind Sie neugierig nach den Geschichten? Die ‘Break the Silence Disco’ finden Sie diesen Sommer u. a. auf den niederländischen Festivals Lepeltje Lepeltje Eindhoven, Pinkpop, Indian Summer Festival und Down the Rabbit Hole.

Break The Silence Disco

Posted on

The noise of the museum: Empty Walls, new sounds [review]

Dutch musical theater company BOT holed themselves up in the empty Museum Arnhem, to put it to the test, to shake it up, to listen to the silence and to break it, and to present ‘The Noise of the Museum’ four weeks later.

In the past years BOT has made 13 productions as part of the series ‘The Noise of…’, always in buildings, which after the production either disappeared or were assigned a new function. This time, directed by Marcel Sijm, BOT did their production in a building destined to stay, which will soon revive its function in full glory. In the vacuum between the old and the new museum, BOT reflects on the question of what the musuem itself thinks about it.

Noise of the Museum

Posted on

Break the Silence Disco at Pinkpop & Down The Rabbit Hole and others

This summer the Red Cross visits several festivals with their Break the Silence Disco. It is not a Silent Disco as you know it. You will be taken along into the lifes of young people without residence permits. They share their life story and their favorite music with the visitors of the festival. The youngsters talk about why they fled to the Netherlands and how their lifes look like at the moment. And although their future is uncertain, their dreams and ambitions are not forgotten. With this, the Red Cross wants to draw attention to the fact that not everybody can take freedom for granted. During the day you will hear these special stories. At night the booth will transform into a regular Silent Disco.

Are you intrigued to hear these stories? This summer you can find the ‘Break the Silence Disco’at several Dutch festivals, like Lepeltje Lepeltje Eindhoven, Pinkpop, Indian Summer Festival and Down the Rabbit Hole.

Break The Silence Disco

Posted on

Taartrovers Filmfestival [terugblik]

Dat onze hoofdtelefoons niet alleen geschikt zijn voor silent disco feestjes, is te zien bij Taartrovers Film Festival!

Dit filmfestival voor kinderen van 2 tot 9 jaar draait om de verbeeldingskracht van jonge kinderen. Na afloop van de film, mogen de jonge bezoekers naar hartenlust experimenteren in de Speeltuin van de Verbeelding. In deze Speeltuin staat dit jaar dit geluidenhuis waar kinderen op avontuur konden met hun oren. Wat doen geluiden met de beelden die je ziet? En hoe teken je dat wat je hoort? Welke geluiden passen bij de beelden die je ziet? Een inspirerend festival waar kinderen volop kunnen ontdekken, maken en spelen met al hun zintuigen.

Taartrovers Filmfestival

Posted on

Break the Silence Disco op o.a. Pinkpop & Down The Rabbit Hole

Het Rode Kruis trekt deze zomer met de Break the Silence Disco langs diverse festivals. Dit is niet de silent disco zoals je ‘m gewend bent. Je wordt namelijk meegenomen in de levens van jongeren zonder verblijfsvergunning. Zij delen hun levensverhaal en favoriete muziek met festivalbezoekers. De jongeren vertellen waarom ze naar Nederland zijn gevlucht en hoe hun leven er momenteel uit ziet. Hoewel de toekomt onzeker is, komen hun dromen en ambities ook aan bod. Het Rode Kruis wil op deze manier laten zien dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Overdag hoor je hun bijzondere verhalen. ’s Avonds wordt de stand omgetoverd naar een reguliere silent disco.

Benieuwd naar de verhalen? Je vindt ‘Break the Silence Disco’ deze zomer op o.a. Lepeltje Lepeltje Eindhoven, Pinkpop, Indian Summer Festival en Down the Rabbit Hole.

Break The Silence Disco

Posted on

Het Geluid Van Het Museum: Lege muren, nieuwe klanken [terugblik]

Een maand lang verschanste BOT zich in het lege Museum Arnhem om het op de proef te stellen, door elkaar te schudden, naar de stilte te luisteren en die te doorbreken, om na vier weken ‘Het Geluid Van het Museum’ te presenteren.

BOT heeft in de voorbije jaren dertien voorstellingen in de serie Het Geluid Van gemaakt, steeds in een gebouw wat nadien verdween of een andere functie kreeg. Onder regie van Marcel Sijm maakte BOT dit keer een voorstelling in een gebouw wat blijft, en zijn functie straks in volle glorie weer opneemt. In het vacuüm tussen het oude en het nieuwe museum bezint BOT zich op de vraag wat het museum er nou eigenlijk zelf van denkt.

Geluid van het Museum